top of page

4.

Grup
Terapisi

Grup terapilerinde birey diğerlerinin paylaşımları ile öğrenip gelişip büyüyebileceği inancını içselleştirir. Haftada bir olması, her oturumda deneyimlenenlerin, öğrenilenlerin içselleştirilmesini, pekiştirilmesini destekler. Öncesinde ön görüşme ile seçilen grup üyeleri üyelerce belirlenen tarihlerde 8-10 hafta arası yaşantısal bir grup deneyimi yaşanır.

​Program yöneticisi, Gestalt kavramlarını tanımlar. Katılımcılar arasındaki ilişki örüntülerini de Gestalt metodolojisini yaşayarak deneyimlemek amacı ile kullanır. Program, aynı zamanda kişiye, memnuniyetsizlikle karşılaştığında, bunu kendisini geliştirmek için nasıl fırsata çevirebileceğini ve kendisi ile çalışmanın yöntemini kazandırır.

bottom of page